Tin vui: Người nhiễm HIV ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hỗ trợ chữa bệnh

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Tăng cường kết nối cộng đồng phòng, chống HIV phía Nam” do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) viện trợ không hoàn lại.

Dự án được thực hiện trong 5 năm tại TP.HCM với nguồn vốn ODA không hoàn lại của USAID là 2,1 triệu USD.

Dự án sẽ tăng cường các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS dựa vào cộng đồng để hỗ trợ đáp ứng quốc gia phòng, chống HIV/AIDS một cách bền vững.

Mục tiêu cụ thể của dự án là cung cấp dịch vụ HIV/AIDS dựa vào cộng đồng cho nam quan hệ tình dục đồng giới và người sống chung với HIV tại TP.HCM, góp phần thực hiện các mục tiêu “90-90-90”; tăng cường nhân lực và năng lực tổ chức cho các tổ chức dựa vào cộng đồng đang cung cấp các dịch vụ HIV/AIDS tại TP.HCM.

Dự án cũng giúp tăng cường năng lực vận động chính sách cho các tổ chức dựa vào cộng đồng đang hoạt động trong lĩnh vực HIV/AIDS.

Để góp phần thực hiện mục tiêu “90-90-90”, trong 5 năm, dự án sẽ tiếp cận khoảng hơn 48.200 lượt nam quan hệ tình dục đồng giới tại TP.HCM thông qua các tổ chức dựa vào cộng đồng, khoảng 43.469 người (90%) sẽ được chuyển gửi đến các cơ sở xét nghiệm HIV khẳng định.

Bên cạnh đó, dự án dự kiến sẽ tìm được khoảng 3.633 người có HIV từ các nguồn cơ sở khác hoặc đang sống trong cộng đồng tại TP.HCM để chuyển gửi vào cơ sở điều trị.

Trong dự án, sẽ có khoảng 38.337 phụ nữ mại dâm và người tiêm chích ma túy tại TP.HCM được hưởng lợi gián tiếp thông qua các tổ chức dựa vào cộng đồng làm tiếp xúc với họ đã được tập huấn nâng cao năng lực kỹ thuật và phát triển, củng cố tổ chức… bởi Trung tâm Nâng cao chất lượng cuộc sống (LIFE).

Mục tiêu 90-90-90 là phấn đấu đến năm 2020 có 90% số người biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% số người đã chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị thuốc ARV liên tục và hơn 90% trong số họ  kiểm soát được tải lượng virus ở mức thấp và ổn định.

Theo Thông tấn xã Việt Nam

Facebook Comments
bao cao su gallant 0.03