Thông điệp K=K (U=U) được các nhà khoa học nhấn mạnh tại Hội nghị CROI 2019

Thông điệp K=K (U=U) được các nhà khoa học nhấn mạnh tại Hội nghị về Retrovirus và Nhiễm trùng cơ hội (CROI 2019) tại Mỹ, từ 4/3 – 7/3/2019. (English belows)

CROI là hội nghị khoa học quốc tế hàng đầu được tổ chức hàng năm thu hút các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, học giả để chia sẻ các kết quả mới nhất trong các nghiên cứu của họ, đặc biệt là các nghiên cứu lâm sàng, các nghiên cứu về “chữa khỏi HIV”.

Cũng trong hội nghị này, các nhà khoa học đã nhấn mạnh hơn về thông điệp đã được chứng minh Không phát hiện = Không lây truyền (K=K) hay U=U và sự quan trọng của thông điệp này với cuộc sống của người có HIV và cuộc chiến chống lại HIV/AIDS.

Không thể phát hiện = Không thể truyền được (U = U) là vấn đề nhân quyền

Tiến sĩ Carrie Foote đã phát biểu tại Hội nghị về Retrovirus và Nhiễm trùng cơ hội (CROI 2019): “Tất cả những người sống chung với HIV đều có quyền có thông tin chính xác về sức khỏe xã hội, tình dục và sinh sản của họ”.

PGS. Foote là người sống chung với HIV từ năm 1988, là một trong những thành viên sáng lập của chiến dịch U = U (K=K) và hiện là Phó giáo sư xã hội học tại Đại học Indiana – Đại học Purdue Indianapolis.

“Sự kỳ đang giết chết những người có HIV” bà nói thêm. “Kỳ thị liên quan đến HIV là một trường hợp khẩn cấp trong y tế công cộng và U = U (K=K) là một phản ứng tức thời và hiệu quả để bắt đầu xóa bỏ sự kỳ thị này”.

Chiến dịch U = U (K=K) đã được Bruce Richman của Chiến dịch tiếp cận phòng ngừa phát động năm 2016 và chia sẻ phát hiện rằng những người có HIV khi điều trị thành công không thể lây nhiễm cho bạn tình của họ. Như bác sĩ Pietro Vernazza từ Bệnh viện St Gallen ở Thụy Sĩ đã giải thích, phát hiện này được đưa ra sau khi một loạt các nghiên cứu chứng minh không có trường hợp nào lây truyền qua đường tình dục khi bạn tình dương tính với HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi-rút thành công và bị ức chế virus dưới ngưỡng phát hiện.

U = U (K=K) là nhân tố thay đổi

PGS Foote nói rằng U = U là một phát hiện cực kỳ quan trọng, nhưng “bằng chứng khoa học tuyệt vời” này lại không được biết đến như đúng ra nó cần phải có. Hàng triệu người có HIV vẫn chưa biết về sự thật và ý nghĩa của U = U (K=K) và tầm quan trọng của nó đối với cuộc sống của họ. Mặc dù điều đáng khích lệ là các quốc gia như Canada, các thành phố như Paris, một số khu vực pháp lý y tế công cộng và các tổ chức quốc tế (bao gồm UNAIDS, Tổ chức Y tế Thế giới và Hiệp hội AIDS Quốc tế) đều ủng hộ thông điệp U = U, tuy nhiên ý nghĩa quan trọng của khái niệm vẫn chưa đến được với cộng đồng.

Đối với những người có HIV, U = U (K=K) có khả năng thay đổi cuộc sống xã hội, tình dục và sinh sản của họ, cũng như để xóa bỏ sự kỳ thị. Ngoài ra, thông điệp này cũng khuyến khích xét nghiệm và điều trị sớm, cung cấp một lập luận mạnh mẽ về sức khỏe cộng đồng để loại bỏ các rào cản đối với chăm sóc toàn cầu.

**********************************************************

Undetectable = Untransmittable (U=U) is a human rights issue, Dr Carrie Foote told the Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2019) in Seattle last week. “All people living with HIV have a right to accurate information about their social, sexual and reproductive health,” she said.

Foote has been living with HIV since 1988, is one of the founding members of the U=U campaign and is an Associate Professor of Sociology at Indiana University – Purdue University Indianapolis.

“Stigma is killing us,” she added. “HIV stigma is a public health emergency and U=U is an immediate and effective response to begin to dismantle stigma.”

She told a CROI symposium that the U=U campaign was launched by Bruce Richman of the Prevention Access Campaign in 2016 and reflects the finding that HIV-positive individuals on successful treatment cannot infect their sexual partners. As Dr Pietro Vernazza from St Gallen Hospital in Switzerland explained, this finding came about after a series of studies demonstrating no documented linked cases of sexual transmission when the HIV-positive partner was on successful antiretroviral treatment and virally suppressed. For more information regarding the basics of U=U, see our factsheet here.

U=U is a game changer

Dr Foote said that U=U is an incredibly significant finding, but this “amazing science” is not as well-known as it should be. Millions of people living with HIV are still unaware of the facts and implications of U=U and what it means for their lives. While it is encouraging that countries such as Canada, cities such as Paris, some public health jurisdictions and international organisations (including UNAIDS, the World Health Organization and the International AIDS Society) all support the U=U message, the transformative power of this concept is still limited.

For people living with HIV, U=U has the potential to transform their social, sexual and reproductive lives while also working to dismantle stigma. Additionally, it encourages early testing and treatment and provides a strong public health argument for eliminating barriers to universal care. It is clear that for those living with HIV, widespread knowledge of U=U has far-reaching effects.

Dr Foote shared some quotes from HIV-positive people from around the world, illustrating the impact of U=U. In the words of Mark from Baltimore: “When I finally internalized this message… something suddenly lifted off of me that is hard to describe. It was almost as if someone wiped me clean. I no longer feel like this diseased pariah.”

For this reason, Dr Foote emphasised that resources such as patient-information brochures, HIV factsheets and treatment guidelines need to be updated to reflect the current science.

 

Facebook Comments
bao cao su gallant 0.03