Sức khỏe tâm thần

Sức khỏe tâm thần

Poppers là gì? Poppers là một thuật ngữ cho nhóm hoá chất gọi là alkyl nitrat bao gồm Amyl nitrate, Butyl nitrat và Isobutyl nitrat. Amyl nitrite đã duy trì một vị trí nổi bật...
- Advertisement -Banner website-01